Dla Autorów

Kolegium redakcyjne

sekretarz redakcji – dr Krzysztof Urbaniak – radca prawny

członek – dr Jakub Zięty – radca prawny

redaktor językowy – Marzena Lewandowski

Rada naukowa

 • prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, sędzia NSA – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. prof. nadzw. Rafał Blicharz – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. prof. nadzw. Monika Całkiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Emilio Castorina – Università degli Studi di Catania (Włochy)
 • dr hab. prof. nadzw. Jerzy Ciapała – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marcin Dyl – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. prof. nadzw. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak, sędzia Sądu Najwyższego – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Jan Grabowski, emeryt. Sędzia NSA – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. Jiŕi Jirăsek – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. prof. nadzw. Eryk Kosiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuczyński – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. zw. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Vytautas Nekrošius – Vilniaus Universitetas
 • prof. zw. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Mirosław Pawełczyk – Uniwersytet Śląski
 • prof. Vasco Pereira da Silva – Universidade de Lisboa (Portugalia)
 • dr hab. prof. nadzw. Tomasz Pietrzykowski – Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Sołtysiński – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr hab. Rafał Stankiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka – Uniwersytet Śląski
 • prof. Miruna Mihaela Tudoraşcu – Uniwersytet Alba Julia (Rumunia)
 • prof. María de la Caridad Velarde Queipo de Llano – Universidad de Navarra (Hiszpania)
 • prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Uniwersytet Warszawski

Lista recenzentów (w porządku alfabetycznym)

 • dr Michał Araszkiewicz r. pr.
 • dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba r. pr.
 • dr hab. Jacek Barcik
 • dr Mateusz Błachucki
 • dr Joanna Bodio r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UWr Łukasz Błaszczak r. pr.
 • dr Piotr Chlebowicz
 • dr Ziemowit Cieślik r. pr.
 • dr Katarzyna Dadańska r. pr.
 • dr Michał Domagała
 • dr hab. Izabela Gil r. pr.
 • dr Marcin Górski r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UEK Filip Grzegorczyk
 • dr Marlena Jankowska
 • dr Tomasz Jaroszyński r. pr.
 • dr Przemysław Kledzik r. pr.
 • dr Michał Kobylarz r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UŚ Radosław Koper
 • dr Patrycja Kozłowska-Kalisz r. pr.
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jerzy Leszczyński r. pr.
 • dr Piotr Lissoń
 • dr hab. Krystian Markiewicz
 • dr Przemysław Mijal r. pr.
 • dr Zdzisław Muras r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UR Jan Olszewski
 • dr hab. Bogumił Pahl
 • dr hab. Piotr Pinior
 • dr hab. prof. nadzw. UG Andrzej Powałowski
 • dr Piotr Prusinowski
 • dr Marcin Sala-Szczypiński r. pr.
 • dr hab. prof. nadzw. UWr Janusz Sawicki
 • dr hab. prof. nadzw. WSZiB w Poznaniu Iwona Sierpowska
 • dr Dariusz Szafrański
 • dr hab. Monika Urbaniak
 • dr Michał Wojewoda r. pr.
 • dr Krzysztof Wygoda

KONTAKT

KWARTALNIK „RADCA PRAWNY – ZESZYTY NAUKOWE”

Wydawca Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

Kontakt – tel. 22-319 56 11,

e-mail – radca.prawny@kirp.pl

 

O CZASOPIŚMIE

ISSN:  ISSN 2392-1943

Tłumaczenia – Marzena Lewandowski

Projekt okładki – Aleksandra Snitsaruk

DTP i layout – Aleksandra Snitsaruk

 

ARTYKUŁY

Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, oddajemy w Państwa ręce szesnasty już numer czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” – kwartalnika naukowego wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Warto...