Strona główna Autorzy Posty przez Marek Szymanowski

Marek Szymanowski

2 POSTY 0 KOMENTARZE
Sędzia SA w Białymstoku, wykładowca KSSIP w Krakowie.

Zakaz reformationis in peius w sprawach o zasiedzenie

The article undertakes an analysis of a controversial issue concerning the prohibition of reformatio in peius in cases of acquisitive prescription (usucaption). Acquisitive prescription matters...

Granice sprostowania orzeczenia w postępowaniu cywilnym, skutki ich przekroczenia, próba nowego...

The Limits of Judgment Rectification under the Code  of Civil Procedure, the Consequences of Exceeding them, and an Attempt at Formulating a Fresh Perspective The article...