Strona główna Autorzy Posty przez Katarzyna Roszewska

Katarzyna Roszewska

1 POSTY 0 KOMENTARZE
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habi- litowany nauk prawnych.

Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Część I

The term of “an employee” in the Act on the social security system – Part One The term of...